1. حسین بانژاد , حامد نوذزی , فرزانه قائمی زاده , شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل +CCM-STAR , تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۱-۴۴
 2. داود داودمقامی , حسین بانژاد , مجتبی صانعی , سید اسدالله محسنی موحد , بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۴۱۳-۴۲۵
 3. داود داود مقامی , حسین بانژاد , مجتبی صانعی , سید اسدالله محسنی موحد , مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالاآمدگی بستر بالادست , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۶۵-۲۷۸
 4. وحید یزدانی , حسین بانژاد , علیرضا رحمانی , ررسی عملکرد پودر دانه های مورینگا اولیفرا در مقایسه با سولفات آلومینیوم و پلی-آلومینیوم کلراید در تصفیه آب های آلوده , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۳۲۱-۳۳۴
 5. فرناز ارشادفتح , حسین بانژاد , فریبا محسن زاده , حذف آفت‌کش کنفیدور از آب‌های آلوده توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۵۴۳-۱۵۵۵
 6. فرناز ارشاد فتح , حسین بانژاد , فریبا محسن زاده , سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط های حاوی سم , زیست شناسی میکروارگانیسم ها , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۴۵-۱۵۴
 7. فرزانه قائمی زاده , حسین بانژاد , امید بهمنی , امید بهمنی , شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۹-۴۴
 8. حسین بانژاد , رضا بهراملو , بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان) , تحقیقات مهندسی کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۷۹-۹۲
 9. حسین بانژاد , ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۷۱-۱۷۹
 10. حسین بانژاد , مهسا کمالی , کیمیا امیر مرادی , احسان علیائی , تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه) , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۹۴
 11. حسین بانژاد , عطیه زارعی , علی اکبر صفریسنجانی , فرشاد دشتی , پیامدآبیاری با آب آلوده به آرسنیک و روی بر تجمع روی در گیاه تربچه , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۹۵-۲۰۴
 12. حسین بانژاد , حسین محب زاده , محمد حسین قبادی , مجید حیدری , شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۳-۵۷
 13. حسین بانژاد , اسماعیل مکاری قهرودی , محمود اثنی عشری , عبد المجید لیاقت , بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۷۸-۱۸۳
 14. احسان علیائی , حسین بانژاد , علیرضا رحمانی , عباس افخمی , جواد اویسی , امکان سنجی استفاده از نانوذرات پراکسید کلسیم در حذف آرسنیک III از آب­ های آلوده در کشاورزی و تاثیر آن بر پارامترهای کیفی آبیاری , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۳۱۹-۳۳۰
 15. حسین بانژاد , حمید محب زاده , احسان علیائی , کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند) , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۳-۳۵
 16. حسین بانژاد , حمید محب زاده , ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS , فضای جغرافیایی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۹۹-۱۱۰
 17. حسین بانژاد , وحید یزدانی , علیرضا رحمانی , سهیل مهاجرانی , احسان علیائی , ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻳﻨﮕﺎ ﭘﺮﮔﺮﻳﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺧﺎﻧﮕﻲ , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۸۴-۹۲
 18. مهدی مکاری , حسین بانژاد , محمد رضا مصدقی , اثر سرعت صافی سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۳۱-۳۸
 19. حسین بانژاد , وحید یزدانی , علیرضا رحمانی , سهیل مهاجری , احسان علیایی , امکان سنجی استفاده از دانه های مورینگا پرگرینا در مقایسه با آلوم و پلی آلومینیم کلراید در تصفیه فاضلاب , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۲۵۱-۲۶۰
 20. احسان علیائی , حسین بانژاد , محمد تقی صمدی , علیرضا رحمانی , محمد حسین ساقی , ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدان , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۹۹-۲۱۰
 21. نواب دانشی , حسین بانژاد , رضا پیر تاج همدانی , هوشنگ فرجی , تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۲۷۱-۲۸۰
 22. وحید یزدانی , حسین بانژاد , محسن میرزایی , ارزیابی آب های زیرزمینی دشت بهار همدان از نظر خورندگی و رسوب گذاری , مهندسی منابع آب , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۷-۶۸
 23. حسین بانژاد , مهدی مکاری , محمد رضا مصدقی , یاسر دعایی , ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانه های محیط بستر صافی , آب و فاضلاب , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۴۰-۴۷
 24. علی اکبر سبزی پرور , فرزین تفضلی , حمید زارع ابیانه , حسین بانژاد , محمد موسوی بایگی , محمد غفوری , اسدالله محسنی موحد , زهره مریانجی , مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش , آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۳۲۸-۳۴۰